Zveřejněno dne 09. května 2022

I naši školku koncem dubna navštívily čarodějnice. Děti si užily spoustu legrace při čarodějnických disciplínách (hod do kotle, běh v čarodějnických botách, slalom na koštěti, prolézání pavučinou, skákání v čarodějnickém pytli). Děti si upekly a snědly čarodějnické prsty a celý rej zakončily pořádným čarodějnickým tancem.