O školce

 • Mateřská škola Petrovice je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem.
 • Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad, samosprávu Obec Petrovice, která je rovněž zřizovatelem. V čele školy stojí ředitelka.
 • Ve školním roce 2023/2024 jsou v provozu dvě třídy Sluníčka a Hvězdičky.
 • Provozní doba MŠ: 6.30 - 15.30 hod.
 • Přijímány jsou děti od 3 do 6 let (dle naplnění kapacity MŠ i od 2 let).
 • MŠ je umístěna v přízemí budovy OÚ. Všechny vnitřní prostory (herny, sociální zařízení a šatna) jsou dostatečně velké a odpovídají hygienickým požadavkům. K rozvoji pohybových aktivit využíváme místní tělocvičnu. Na budovu navazuje zahrada s bezpečnými herními prvky.
 • Vybavení třídy (pomůcky a hračky) odpovídají věkovým zvláštnostem dětí. Slouží k rozvoji všech oblastí psychomotorického vývoje dětí. Hračky ve třídě jsou umístěny tak, aby byly pro děti dostupné a jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Třídy jsou nábytkem rozděleny na hrací koutky, tzv. centra aktivit. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy.
 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava - přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Oběd zajišťuje vývařovna MŠ Okříšky. Je dbáno na pitný režim, děti mají k dispozici vlažný čaj a vodu.
 • Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Třída je pro děti kamarádským prostředím, kde mohou nalézt zázemí a bezpečí. Děti jsou přijímány se svými individuálními potřebami a nároky.
 • V MŠ jsou vytvořeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti se vzdělávají prožitkovým, spontánním učením, ale i činností řízenou dle Školního vzdělávacího programu "Ukaž mi cestu a já půjdu sám."
 • MŠ Petrovice spolupracuje s MŠ Okříšky, ZŠ Okříšky, ZŠ/MŠ Přibyslavice, ZŠ/MŠ Heraltice, MŠ Markvartice a MŠ Opatov.
 • V průběhu roku organizujeme a zprostředkováváme pro děti různý kulturní program (divadla, koncerty, výlety).
 • Zakládáme si na spolupráci s rodiči, na oboustranné otevřenosti a důvěře. Rodiče mají možnost podílet se na dění ve škole, účastnit se programů a činností v MŠ. Jsou pravidelně informováni o dění v MŠ prostřednictvím nástěnky v šatně, elektronické pošty a webových stránek.

Sponzoři školky

MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL

HUHTAMAKI Česká republika, a.s.

HUHTAMAKI Česká republika, a.s.

MUDr. Jana Peychlová