O školce

 • Mateřská škola Petrovice je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem.
 • Státní správu vůči škole realizuje Krajský úřad, samosprávu obec, která je rovněž zřizovatelem. V čele školy stojí ředitelka.
 • Provozní doba MŠ: 6.45 - 15.15 hod.
 • Přijímány jsou děti dvou až šestileté, řádně zapsané.
 • MŠ je umístěna v přízemí budovy OÚ. Všechny vnitřní prostory (herna, umývarna, ložnice, šatna) jsou dostatečně velké a odpovídají hygienickým požadavkům. K rozvoji pohybových aktivit využíváme místní tělocvičnu. Na budovu navazuje zahrada s bezpečnými herními prvky.
 • Hračky ve třídě jsou umístěny tak, aby byly pro děti dostupné a jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Třída je nábytkem rozdělena na hrací koutky, tzv. centra aktivit. Na třídu navazuje odpočinková místnost s lehátky. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy.
 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava - přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Oběd zajišťuje vývařovna MŠ Okříšky. Je dbáno na pitný režim, děti mají k dispozici vlažný čaj a vodu v konvicích ve třídě.
 • Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Třída je pro děti kamarádským prostředím, kde mohou naleznout zázemí a bezpečí. Děti jsou přijímány se svými individuálními potřebami a nároky.
 • V MŠ jsou vytvořeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti se vzdělávají prožitkovým, spontánním učením, ale i činností řízenou dle Školního vzdělávacího programu.
 • MŠ Petrovice spolupracuje s MŠ Okříšky, ZŠ Okříšky, ZŠ/MŠ Přibyslavice, MŠ Heraltice, MŠ Markvartice a MŠ Opatov.
 • V průběhu roku organizujeme a zprostředkováváme pro děti různý kulturní program (divadlo, koncerty, výlety).
 • Zakládáme si na spolupráci s rodiči, na oboustranné otevřenosti a důvěře. Rodiče mají možnost podílet se na dění ve škole, účastnit se programů a činností v MŠ. Jsou pravidelně informováni o dění v MŠ prostřednictvím nástěnky v šatně, elektronické pošty a webových stránek.

Sponzoři školky

MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL

HUHTAMAKI Česká republika, a.s.

HUHTAMAKI Česká republika, a.s.

MUDr. Jana Peychlová