Zveřejněno dne 27. dubna 2023

Letošní čarodějnický rej se velmi vydařil.

V týdnu si děti připomněly pohádku O perníkové chaloupce a stavěly střechu podle předlohy, vyráběly perníkovou chaloupku z kartonu a látek, dělaly s paní učitelkou pokus Hrnečku vař.

Ve čtvrtek děti plnily úkoly jako jsou hod křišťálovou koulí, slalom na koštěti, lovení havěti ze slizu, chůze v sedmimílových botách, skákání v pytli, namotávání netopýra. Za splnění úkolů dostaly opečený špekáček. Čarodějnický den jsme zakončily diskotékou.