Zveřejněno dne 18. listopadu 2022

Koncem října se v tělocvičně uskutečnilo cvičení rodičů s dětmi. Nejprve děti předvedly rodičům úkoly, které plní v projektu Se Sokolem do života. Do tohoto projektu je mateřská škola zapojena již pátým rokem. Rodiče  se mohli přesvědčit, jak zábavné a zdravé je cvičení s dětmi. Děkujeme za hojnou účast :)