Zveřejněno dne 20. dubna 2023

K oslavám dne Země jsme byli s dětmi zasadit v lese mladý kaštánek. Všechny děti si chtěly vyzkoušet práci s rýčem a moc se jim to dařilo. Teď můžeme kaštánek pozorovat jak vyroste při každé návštěvě lesa. Děti shlédly pokusy s vodou - jak získáváme z přírody pitnou vodu a koloběh vody. Recyklovali jsme plastové lahve, ze kterých jsme vyráběli zvířátka. Naučili jsme se třídit odpadky do barevných popelnic a na sběrný dvůr a poznávali jsme, co je pro naši planetu dobré a co ne.