Zveřejněno dne 29. května 2022

V minulých týdnech jsme se s dětmi věnovaly tématu Doprava. Děti se dozvěděly spoustu informací o dopravních prostředcích (děti ze Sluníček si zjistily informace doma a přednesly ve třídě kamarádům), pravidlech v provozu a bezpečnosti na silnici. Hvězdičky si zahrály na výpravčího a cestující ve vlaku, parkovaly pomocí dechu a brčka auta do správných garáží, jezdily autíčkem, které za sebou zanechalo dráhu pomocí fixy, atd. Sluníčka nezůstala pozadu a vyzkoušela si také spoustu činností z dopravního provozu. Jezdila autobusem s použitím jízdenek, vyzkoušela si, co se stane s připoutaným a nepřipoutaným vejcem a také jak dopadneme, když nemáme přilbu.