Zveřejněno dne 22. dubna 2024

Na začátku dubna jsme s dětmi navštívili dopravní hřiště v Třebíči. Děti zde byly poučeny o bezpečnosti v provozu, plnily úkoly a jezdily podle předpisů, značek a semaforů. Za správně splněné úkoly je čekala odměna.