Zveřejněno dne 13. září 2021

Nové děti se zapojují do kolektivu a společně s ostatními kamarády tráví spokojený čas ve školce.