Zveřejněno dne 13. dubna 2022

Ředitelka Mateřské školy Petrovice stanovuje na základě ustanovení § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, kritéria pro přijetí dítěte.