Zveřejněno dne 16. června 2023

V polovině června jsme se s dětmi vydali na cestu za pirátským pokladem. Po cestě jsme našli ztracenou láhev, přecházeli lávku pod kterou pluli žraloci, stravěli hrady z písku, hráli si s mušlemi na pláži, foukali do plachetnic a spoustu dalšího.

Téma jsme završili výletem na parník na Dalešickou přehradu. Jeli jsme ze zastávky Kramolín. Děti se změnily v námořníky, kteří dostaly za úkol vydrhnout celou palubu, za což byly náležitě odměněni. Po cestě se také děti od kapitána lodi dozvěděly, že se v okolí nachází pirátský poklad a možná zde plují i piráti. S velkou zvědavostí jsme dopluli zpět a cestou k autobusu děti opravdu pirátský poklad objevily. Výlet byl velmi vydařený.