Zveřejněno dne 25. října 2022

V měsicí říjnu jsme se věnovali tématům počasí a draci. Zjistili jsme, že máme dva druhy draků. Toho pohádkového si děti vyrobily na nástěnku a toho papírového jsme pouštěli na provázku. Děti si složily z písmen slovo drak, hledaly cestičku k usměvavému drakovi, učily se posloupnost barev, postavily si dračí sluj, prožily pokusy s počasím atd.