Zveřejněno dne 28. června 2023

Koncem června jsme pro děti uspořádali přespávačku v mateřské škole. Děti si opekly špekáček, zahrály hry, zazpívaly písničky u táboráku a nakonec na ně čekala stezka odvahy. Na stezce plnily různé úkoly, např. ochutnávaly poslepu perníček, hledaly v písku velkou lopatu, prolézaly strachovým tunelem, poslouchaly úryvek pohádky a nakonec otiskem potvrdily na listinu odvahy, že cestu statečně prošly.

Když se setmělo, odebraly se děti do svých spacáků a ráno na ně čekala sladká snídaně.