Zveřejněno dne 15. května 2020

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace,

Petrovice 68, 675 21 Okříšky

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ č.j. 019/2020

 

 

 

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Lenkou Dostálovou, rozhodla podle ustanovení §34 odst. 4, §165 odst. 2 písm.b a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

 

 

 

 

 

 

UCHAZEČ REG.Č.                ROZHODNUTÍ

 

01/2020                                  přijat/a

02/2020                                  přijat/a

03/2020                                  přijat/a

04/2020                                  přijat/a

05/2020                                  přijat/a

06/2020                                  přijat/a

07/2020                                  přijat/a

 

 

 

Datum zveřejnění: 15. 5. 2020                                                                                                                                              Lenka Dostálová-ředitelka školy