Zveřejněno dne 25. října 2021

Na fotografiích jsou zachyceny děti při společné práci (kooperativním učení). Děti ve skupinkách vytvářely zámek z pohádky O Šípkové Růžence. Při práci se musely domlouvat, společně se rozhodovat o dalších krocích, přijímat a respektovat názory druhého.