Zveřejněno dne 10. ledna 2022

S dětmi jsme si prošly Vánoční cestu a povídaly si, co jsme zažily o vánočních prázdninách. Poté jsme se věnovaly tématu Tři králové. Děti dělaly různé činnosti s číslem 3, s písmenky K+M+B, hrály hry s královskou tématikou. Každý si také vyrobil královskou korunu. Některé děti šly s paní učitelkou na Tříkrálovou sbírku po vesnici.