Zveřejněno dne 25. května 2021

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PETROVICE, OKRES TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, BUDE

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN PŘERUŠEN OD 12. 7. 2021 DO 29. 8. 2021.

V DOBĚ PŘERUŠENÍ PROVOZU BUDE POKRAČOVAT REKONSTRUKCE ROZVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY. POKUD BY PRÁCE BYLY UKONČENY DŘÍVE, BYL BY PROVOZ PŘERUŠEN DO 22. 8. 2021. 

O ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁS BUDEME VČAS INFORMOVAT.