Zveřejněno dne 12. června 2024

Na školní výlet jsme s dětmi jeli na kozí farmu v Ratibořicích. Nejprve si děti užily přilehlého parku, ve kterém se nasvačily a ochutnaly puding z kozího mléka. Poté jsme se přesunuly do chlévů, kde nám paní průvodkyně řekla spoustu nových a zajímavých informací o chovu koz. Nakonec si děti mohly pohladit kůzlata.