Zveřejněno dne 08. dubna 2021

S ohledem na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s  onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávánív souladu s právními předpisy, ale v upravené formě.

 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - 

se uskuteční 3. – 7. 5. 2021

 

Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat těmito nabízenými způsoby:

 

1. do datové schránky MŠ Petrovice      w5wvdyk

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyjádření lékaře
  • kopie rodného listu dítěte

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu ms@petroviceutrebice.cz

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyjádření lékaře
  • kopie rodného listu dítěte

 

 3. poštou (případně vhozením do poštovní schránky MŠ Petrovice)

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyjádření lékaře
  • kopie rodného listu dítěte

 

 4. osobní podání v MŠ Petrovice bez přítomnosti dítěte (nutné domluvit schůzku s ředitelkou telefonicky 739 455 253 nebo na e-mailové adrese ms@petroviceutrebice.cz)

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyjádření lékaře
  • rodný list dítěte

 

 

Upozornění:

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let!

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinností podrobit se stanoveným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

Všechny formuláře potřebné k zápisu jsou dostupné na adrese:

https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/formulare-k-zapisu-2021

Pro usnadnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem je nutné do Žádosti o přijetí vyplnit i nepovinné údaje (kontaktní telefon, e-mailová adresa).

 

UPOZORNUJEME RODIČE, ŽE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 JSOU VOLNÁ 3 MÍSTA, KTERÁ BUDOU OBSAZENA DĚTMI ZE SPÁDOVÉ OBCE PETROVICE.