Zveřejněno dne 27. března 2023

Téma Život v lese nám přineslo spoustu krásných a zajímavých zážitků. Děti se seznámily s mikroskopem, se kterým prozkoumaly mech, kůru protkanou kůrovcem, jehličí ... Vytvořily 3D obraz z různých i přírodních materiálů, které jsme přinesly z lesa. Děti nezapomněly na obraze vytvořit doupata, nory a dutiny pro lesní zvířátka.

Při procházkách do lesa jsme obdivovali spoustu přírodních krás (jedovatou Majku, šnečí ulity, první jarní květiny, strom od kůrovce, první včelku ...). Děti si vyzkoušely svou hbitost při lezení v terénu.

Děti si zahrály pohádku o třech medvědech a při tom si natrénovaly pojmy malý, větší, největši a také si vyzkoušely hru na barevné tuby - boomwhackers.